8. internationalen MCS Meeting 2017

Meeting zu Celles (B) 2016

6. internationalen MCS Meeting 2014

5. internationalen MCS Meeting 2012

Aweihung vun engem Monument zu Wibrin(B) 2010

Wibrin(B) 2010 weider Fotoen

Meeting zu La Roche(B) 2010

Aweihung vun engem Monument vun der 3rd US Army zu Huldang 2010

Klenge Tour em Boulaide 2010

4. internationale Meeting vum MCS 2010

Frendschaftsbond zweschen Simmer an Kanfen(F) 2010

Meekranz, Emzuch an Grillnometteg um 1. Mee 2010

Meeting vun der Quadriga 2010

Offizielle Aweihung vum Musee 40/45 zu Simmer 2010

65 Joer Liberatioun vun Peiteng

Grillfest 2009 mat Musée

Porte Ouverte an der Kasere zu Dikkrech

Ouverture vum Musee zu Simmer

Meekranz, Emzuch an Grillnometteg um 1. Mee 2009

1. SammlerBourse zu Simmer 2009

3. internationalen MCS Meeting 2008

Porte ouverte zu Lagland

Meekranz, Emzuch an Grillnometteg um Camping um 1. Mai 2008

Visite op Verdun 2008

Meeting zu Pretten 2007

Grillfest 2007 mat Musée

Meeting zu Peiteng 2007

Meekranz, Emzuch und Grillnometteg um 1. Mai 2007

Visite Hackebierg op der Maginoline 2007

Meeting zu Pretten 2006

Summerfest beim Jupp 2006

2. internationalen MCS Meeting 2006

Grillnometteg op Christihimmelfahrt 2006

Meekranz, Emzuch an Grillnometteg um 1. Mai 2006

Grouss Botz zu Simmer 2006

Meeting um Neihaischen 2006

Auto Jumble 2006 Zu Letzebuerg

Concert Sound of Liberation 2005

1. internationalen MCS Meeting 2005

Nightvigil zu Prootz 2004 an Bilder vum Monument

Baaschtnech Dezember 2004

Aischdall Plus 2004

Visite Hackebierg op der Maginoline 2003

Meeting zu Pretten 2002

Eischt Grillfest 2002 mat Musée

Perlé 2002 Aweihung vum neien Musée