Eis Zelter
GP small Model: General Purpose small
Unzuehl: 4x
Am Besetz zenter: 2004
Zoustand: ganz gudd
Zwee-Master Model: General Purpose medium
Unzuehl: 2x
Am Besetz zenter: 2006
Zoustand: gudd
Hexy Model: Hexy
Unzuehl: 2x
Am Besetz zenter: 2006
Zoustand: ganz gudd
Offizeiers-Zelt Model: Zelt
Unzuehl: 1x
Am Besetz zenter: 2006
Zoustand: ganz gudd
Rahmen-Zelt Model: Basis vum franseiseschen MARABOUT-Zelt, mat ugepassten Planen
Unzuehl: 1x
Am Besetz zenter: 2006
Zoustand: gudd
Zwee-Mann-Zelt Model: Zwee-Mann-Zelter
Unzuehl: 12x
Am Besetz zenter: 2005
Zoustand: gudd