Aischdall Plus 2004

Koncert "The Sound of Liberation" 18. November 2005

Nightvigil am Preitzerdall 22. Dezember 2005

2. Internationale Meeting zu Simmer 2006

Summerfest zu Simmer 29. July 2006

Visite am Krichsmusée zu Overloon 07. September 2006

Hierschtmaart zu Simmer 08. September 2006

Frendschaftsspill geint Maastricht 21. Oktober 2006

Little Woodstock Festival 2007

Nightvigil um Antoniushaff 15. Dezember 2007

Nightvigil zu Kietscht 20. Dezember 2008